Asterion - Anketa

Planiramo napraviti novu verziju Asteriona - sa novim prikazima plime i oseke (dnevni, tjedni, tabelarni), integrirati prognoze DHMZ-a (temperature mora, ALADIN, trenutno stanje), nove prikaze mjesečevih i sunčevih mijena itd.
Tko je koristio desktop verziju Asteriona zna o čemu se radi...
...a za sve to nam trebaju sredstva i razmišljamo kako ih prikupiti.

Radimo na redizajnu i nadogradnji Asteriona...
Sudjelujte u izradi novog kalendara plime i oseke - pogledajte na Youtube-u!
Molimo Vas da ovom anketom izrazite svoje mišljenje.

1. Želite li da redizajniramo, nadogradimo i poboljšamo Asterion?

2. Koliko bi bili spremni izdvojiti za korištenje Asteriona?
Hvala Vam na popunjavanju ankete!

Kalendar morskih mijena (plime i oseke)

Kalendar plime i oseke vidljiv je nakon popunjavanja ankete!

Odaberite maregrafsku postaju (ili više njih) za iscrtavanje krivulje plime i oseke na kalendaru. Prikaz kalendara mijenjate odabirom mogućnosti ispod liste postaja.

Radimo na redizajnu i nadogradnji Asteriona...
Sudjelujte u izradi novog kalendara plime i oseke - pogledajte na Youtube-u!

Dodane su nove mareografske postaje - Korčula, Lastovo Ubli, Zlarin, Sućuraj, Mali Ston, Novalja, Baška i Cres. Izračun plime i oseke radi se na temelju popravka vremena i visine prema HHI-u. Javite nam ako mijene, po vašem mišljenju, nisu ispravne.

Osvježi | Povećaj